De Stadshoeve is een verbindende en groene plek voor iedereen

Wie willen wij zijn?

De Stadshoeve is een verbindende en groene plek voor iedereen en draagt bij aan de positieve
gezondheid van de bewoners uit de wijk Stadshagen met divers aanbod en focus op buiten, leren,
ontmoeten en bewegen
. Stichting de Stadshoeve is een gezonde organisatie die dit wil realiseren.

Verbindende en groene plek

De stichting ziet de Stadshoeve als een plek waar (met name) wijkbewoners elkaar treffen, leren
kennen en elkaar versterken. Een plek met veel groene buitenruimte en met oog voor duurzaamheid.

Het samenbrengen en verbinden van diverse groepen mensen willen we bereiken door:
– Het faciliteren van vrijwilligerswerk
– Het faciliteren van dagbesteding
– Het aanbieden van een horecagelegenheid
– Het faciliteren van een plek om zowel binnen als buiten samen te komen

Voor iedereen

Inclusiviteit is belangrijk en wordt nagestreefd door allerlei doelgroepen te betrekken, te benaderen
en een fijne (werk)plek te bieden.
Doelgroepen waarop we vooral focussen zijn:
– Wijkbewoners van de wijk Stadshagen
– Vrijwilligers
– Vrienden van de Stadshoeve
– Lokale ondernemers
– Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
– Basisscholen, Buitenschoolse opvang (BSO) en Kinderdagverblijven (KDV) uit Stadshagen

Positieve gezondheid

Met het aanbieden van vrijwilligerswerk, de mogelijkheid om buiten te zijn en te bewegen, het
ontmoeten van en verbinden met andere mensen en met het aanbieden van een plezierige en
veelzijdige plek denken wij bij te dragen aan de positieve gezondheid van onze doelgroepen.

Divers aanbod

De stichting biedt met locatie de Stadshoeve al haar doelgroepen de mogelijkheid om vele
ervaringen op te doen, allerlei activiteiten bij te wonen of te organiseren, bij te dragen aan een
prachtige (werk)plek en te ontspannen en ontmoeten.

Een aantal voorbeelden daarvan zijn:
– Evenementen voor en door de wijk (ondernemers en wijkbewoners samenbrengen)
– Educatie (jong en oud)
– Diverse activiteiten in de multifunctionele ruimte
– Dagbesteding
– Vrijwilligerswerk
– Horecagelegenheid

Buiten, leren, ontmoeten en bewegen

De stichting vindt buiten zijn, ontdekken, leren en bewegen erg belangrijk en biedt dit daarom aan
met:
– Avontuurlijk spelen – Speeltuinen – visie: plek waar het buitenspelen spannend is
– Dieren- Kinderboerderij – visie: diversiteit aan diersoorten
– Tuinen – Belevenis- en moestuin – visie: ontdekken en beleven van natuur
– Educatie – Natuur en Milieu Educatie (NME)– visie: “al doende leert men”
– Geschiedenis – borden en maquette – visie: ontdek de historie in je eigen wijk
– Horeca – Maatschappelijke horeca – visie: aangenaam ontmoeten

Gezonde organisatie

Het aangaan van partnerships, het samenwerken met verschillende partijen, bedrijven en
instellingen, het openstaan voor nieuwe initiatieven en het koesteren van gemaakte
verbindingen/contacten maakt dat de stichting continu in beweging is en oplossingsgericht haar
blikveld verbreedt. Als stichting vinden wij de volgende waarden bij ons passen: met plezier zijn,
positief, laagdrempelig, ongedwongen, informeel, ontdekkingsplek, leren, verbinding zoeken met
anderen. Hiermee creëren wij een fijne en gezonde plek voor iedereen die voor de stichting actief is.
Met een scherpe blik op de inkomsten en uitgaven houden wij de stichting financieel gezond en met
het professionaliseren van de coördinatie van vrijwilligers en het beheer van het park zijn wij ook op
organisatorisch vlak gezond.