Anbi status

Stichting de Stadshoeve heeft een ANBI keurmerk. Alle giften die u doet aan de Stadshoeve kunnen daardoor fiscaal worden afgetrokken van de inkomsten. Om te voldoen aan de voorwaarden bestaat er een publicatieplicht, de gegevens zijn op deze pagina verzameld. Neem bij vragen gerust contact op met het bestuur.

Drone foto Park de Stadshoeve Zwolle Stadshagen

Doelstelling

Doelstelling van de stichting is verankerd in de statuten van de stichting en zijn als volgt verwoord in Artikel 2, welke hieronder letterlijk is aangehaald.

 1. De stichting heeft ten doel het dienen van het algemeen belang van de bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen, dor het realiseren, continueren en faciliteren van een ontmoetingsplek voor de bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen en het (doen) exploiteren van een kinderboerderij (inclusief educatieve ruimten), een plaats voor avontuurlijk spelen en stadstuinen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het beleidsplan

Er is een meerjarenbeleidplan voor de jaren, deze vind je op de informatiepagina over de stadshoeve.

De bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden

Voorzitter: J. de Jonge-Warner
Secretaris: E. Jellema 
Penningmeester J. Delnooz
Algemeen bestuurslid D.J. Hemmelder

Het beloningsbeleid

Conform de statuten, artikel 4 lid 6 ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Naam van de instelling

Stichting de Stadshoeve
RSIN/ fiscaal nummer
855065205

Bankrekeningnummer

NL29RABO0303039949

Contactgegevens

Email: info@parkdestadshoeve.nl
Adres: Arendshorstlaan 23, 8043 VE te Zwolle
Telefoon: 06-42307815

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hiervoor wordt verwezen naar de sectie Nieuws op de website en onze facebookpagina.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
  KLusochtend 13 april

  Afgelopen zaterdag hebben we met de vrijwilligers van de Stadshoeve en omwonende uit de wijk [...]

  Lees meer
  Paaseieren was weer een groot succes!

  2e paasdag waren er weer 160 kinderen die bij Park & Bistro de Stadshoeve paaseieren [...]

  Lees meer
  Paaseieren zoeken bij Park de Stadshoeve

  Vanaf dinsdag 26 maart 2024 kan iedereen voor €3,- een kaartje kopen bij Bistro de [...]

  Lees meer
  Voorzomer markt zoekt ondernemers

  Op zaterdag 1 juni 2024, tussen 10:00 en 17:00 uur organiseren wij samen met Bistro [...]

  Lees meer
  NL doet weer succes

  Zaterdag 16 maart was het weer tijd voor NL doet! Met een grote groep vrijwilligers [...]

  Lees meer
  Nieuwe ZZP-partner Groeneveld & Zn

  Schildersbedrijf Groeneveld & Zn is ZZP-partner van Park de Stadshoeve geworden! Dat vinden wij ontzettend [...]

  Lees meer
  Paasei zoeken op 2e paasdag

  Op maandag 1 april organiseren wij weer het jaarlijkse paaseieren zoeken in Stadshagen. Omdat wij [...]

  Lees meer
  Avizie nieuwe MKB-partner

  Avizie accountants is onze nieuwste MKB-partner, omdat zij ons een warm hart toedragen. We werken [...]

  Lees meer