De Stadshoeve

De Stadshoeve is een verbindende en groene plek voor iedereen en draagt bij aan de positieve gezondheid van de bewoners uit de wijk Stadshagen met divers aanbod en focus op buiten, leren, ontmoeten en bewegen. Stichting de Stadshoeve is een gezonde organisatie die dit wil realiseren. 

Verbindende en groene plek  

De stichting ziet de Stadshoeve als een plek waar (met name) wijkbewoners elkaar treffen, leren kennen en elkaar versterken. Een plek met veel groene buitenruimte en met oog voor duurzaamheid. 

Voor iedereen 

Inclusiviteit is belangrijk en wordt nagestreefd door allerlei doelgroepen te betrekken, te benaderen en een fijne (werk)plek te bieden.  

Positieve gezondheid 

Met het aanbieden van vrijwilligerswerk, de mogelijkheid om buiten te zijn en te bewegen, het ontmoeten van en verbinden met andere mensen en met het aanbieden van een plezierige en veelzijdige plek denken wij bij te dragen aan de positieve gezondheid van onze doelgroepen. 

Divers aanbod 

De stichting biedt met locatie de Stadshoeve al haar doelgroepen de mogelijkheid om vele ervaringen op te doen, allerlei activiteiten bij te wonen of te organiseren, bij te dragen aan een prachtige (werk)plek en te ontspannen en ontmoeten. 

Buiten, leren, ontmoeten en bewegen 

De stichting vindt buiten zijn, ontdekken, leren en bewegen erg belangrijk en biedt dit daarom aan met: 

  • Avontuurlijk spelen – Speeltuinen – visie: plek waar het buitenspelen spannend is  
  • Dieren- Kinderboerderij – visie: diversiteit aan diersoorten 
  • Tuinen – Belevenis- en moestuin – visie: ontdekken en beleven van natuur 
  • Educatie – Natuur en Milieu Educatie (NME)– visie: “al doende leert men”  
  • Geschiedenis – borden en maquette – visie: ontdek de historie in en van je eigen wijk 
  • Horeca – Maatschappelijke horeca – visie: aangenaam ontmoeten 

Gezonde organisatie 

Het aangaan van partnerships, het samenwerken met verschillende partijen, bedrijven en instellingen, het openstaan voor nieuwe initiatieven en het koesteren van gemaakte verbindingen/contacten maakt dat de stichting continu in beweging is en oplossingsgericht haar blikveld verbreedt. Als stichting vinden wij de volgende waarden bij ons passen: met plezier zijn, positief, laagdrempelig, ongedwongen, informeel, ontdekkingsplek, leren, verbinding zoeken met anderen. Hiermee creëren wij een fijne en gezonde plek voor iedereen die voor de stichting actief is. Met een scherpe blik op de inkomsten en uitgaven houden wij de stichting financieel gezond en met het professionaliseren van de coördinatie van vrijwilligers en het beheer van het park zijn wij ook op organisatorisch vlak gezond.