De Texelaar

De Texelaar is een schapenras dat is voortgekomen uit het oorspronkelijke Texelse ras. In de tweede helft van de 19de eeuw is dit oude ras gekruist met een aantal Engelse rassen om een betere wol- en vleesopbrengst te krijgen.

De Texelaar heeft geen horens. Er bestaan ook blauwe texelaars, maar bij de Stadshoeve hebben wij alleen de witte variant.