Ontstaan van het kasteel Werkeren

geschiedenis-werkeren-zwolle

Ridders Van Voorst en kasteel Werkeren

Muren van ruim twintig meter hoog en drie meter dik, een dertig meter brede gracht en een hoge toren: kasteel Voorst is rond het jaar 1300 een van de sterkste burchten in het land. En toch is er in 1363 al niets meer van over.

De Ridder Zwederlaan in Westenholte herinnert nog aan kasteelheer Zweder van Voorst. Onmetelijk rijk en machtig is hij, en daarom meent hij als enige recht te hebben op het vruchtbare Mastenbroek. Nadat hij de omringende steden nét iets te vaak de oorlog verklaart, verliest hij uiteindelijk alles. Of eigenlijk… bijna alles.

“Grond houdt altijd zijn waarde”, zei mijn vader vaak toen wij nog op boerderij ’t Werkel woonden, op de plaats van het huidige Park de Stadshoeve. Dat moet Zweder destijds ook gedacht hebben, want nadat zijn tegenstanders kasteel Voorst met de grond gelijk hebben gemaakt, bezit hij als ‘dakloze’ nog steeds een omvangrijk deel van polder Mastenbroek. Land dat moet worden ontgonnen en beheerd wanneer in 1365 een begin wordt gemaakt met de verkaveling en inpoldering. Als Zweder sterft, krijgen zijn zonen dan ook toestemming om een nieuw kasteel te bouwen. En dat wordt Werkeren.

thumbnail Voorst en Werkeren

 

Kasteel Werkeren dankt zijn bestaan dus aan de ondergang van kasteel Voorst, maar daarbij vergeleken is het slechts een bescheiden onderkomen. De broers Van Voorst gaan er ook niet wonen. Ze vertrekken naar hun prachtige kasteel Keppel bij Doesburg (dat nog steeds bestaat). Het regelen van de dagelijkse gang van zaken op Werkeren laten ze over aan een ‘zetbaas’.

Ook dat duurt niet lang, want kleinzoon en naamgenoot Zweder van Voorst ligt al gauw overhoop met de bisschop van Münster, die hem in 1398 gevangen zet. Om het gigantische bedrag aan losgeld op tafel te krijgen, verkoopt de familie Van Voorst kasteel Werkeren en de bijbehorende landerijen rond 1400 aan Roelof van Ittersum.

Het hele verhaal over de familie Van Voorst, de ondergang van hun kasteel en het ontstaan van Werkeren, kunt u lezen op

https://www.lianreuvekamp.nl/2021/02/26/intermezzo-2-kasteel-werkeren/

(Wordt vervolgd)

Bronnen:

– Braakman-Reuvekamp, M. (1988). Genealogie Reuvekamp. Zwolle: Uitgave in eigen beheer

– Stichting Promotie Archeologie (2005). Havezate Werkeren. De Heren van Werkeren en hun kasteel. Zwolle: Stichting Promotie Archeologie

– Topotijdreis.nl