Insectenhotel

Bij Park de Stadshoeve hebben we een prachtig insectenhotel gebouwd in de geuren en kleurentuin. Veel insecten zijn voor mens en milieu heel nuttig; ze bestuiven bloemen en zorgen voor een ecologisch evenwicht door schadelijke insecten te bestrijden. Daarnaast maken deze nuttige insecten een belangrijk deel uit van de ecologische kringloop, ook in de tuin! 

Het Insectenhotel biedt nuttige insecten in de zomer een nest- en rustplaats, in de winter dient het als een geschikt winterkwartier. De nuttige insecten nestelen zich naar hun eigen behoeften in een van de verschillende “kamers”. Samen met vrijwilligers en Landschap Overijssel hebben wij dit prachtige insectenhotel gebouwd. 

Draag je ons ook een warm hart toe, word vriend van de Stadshoeve. 

{showtime 10}