Macventure Sports

macventure

Macventure Sports in onze partner op het park wanneer het gaat om outdoor activiteiten. 

Learning by doing

Bij het sporten doen zich vaak de zelfde conflicten voor als in het dagelijkse leven. Op het moment zelf, als jongeren geconfronteerd worden met de gevolgen van hun gedrag, zijn ze gemotiveerden om erover te praten en meer bereidt om aansturing te accepteren. Zo biedt buitensport jongeren mogelijkheden om leerervaringen op te doen.

Macventure Sports richt zich op jongeren tussen de 8 en 16 jaar, die motorische in staat zijn om aan buitensportactiviteiten deel te nemen. Deze vorm van learning by doing middels buitensportactiviteiten is geschikt voor alle jongeren. En zal positieve groei bevorderen op het gebied van, sociale weerbaarheid, faalangst, assertiviteit, probleemoplossend vermogen, morele ontwikkeling, of omgaan met de heersende orde, bijvoorbeeld op school.

macventure