Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan 

In dit meerjarenbeleidsplan 2022 – 2024 beschrijven we wat Stichting de Stadshoeve de komende jaren wil bereiken en hoe we dit denken te volbrengen.

Meerjarenbeleidsplan 2022-2024

Goede doelen stichting

Stichting de Stadshoeve is sinds 1 februari 2017 een erkend CBF goede doelen stichting. 

CBF Erkenningsrapport De Stadshoeve

Statuten

Stichting de Stadshoeve is op 2 april 2015 opgericht met als doel “het dienen van het algemeen belang van de bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen, door het realiseren, continueren en faciliteren van een ontmoetingsplek voor de bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen en het (doen) exploiteren van een kinderboerderij (inclusief educatieve ruimten), een plaats voor avontuurlijk spelen en stadstuinen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hiermee geven we aan dat wij een ontmoetingsplek voor alle Stadshagenaren willen zijn met als belangrijkste pijlers Avontuurlijk spelen, Tuinen en Dieren.

Statuten

Jaarrekening

Elk jaar laten wij een jaarrekening opmaken voor Stichting de Stadshoeve. 

Jaarrekening_2022.pdf