Privacy verklaring www.parkdestadshoeve.nl

Privacyverklaring Stichting de Stadshoeve

In deze privacyverklaring legt Stichting de Stadshoeve, gevestigd te (8043VE) Zwolle aan de Arendshorstlaan 23, met KvK-nummer: 63034891 , uit welke persoonsgegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Algemeen
Stichting de Stadshoeve respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.parkdestadshoeve.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Stichting de Stadshoeve worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Stichting de Stadshoeve te maken hebben. Stichting de Stadshoeve houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van Stichting de Stadshoeve of wanneer u anderszins contact heeft met Stichting de Stadshoeve, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Stichting de Stadshoeve, legt Stichting de Stadshoeve de door u opgegeven gegevens vast. Stichting de Stadshoeve bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Tevens informeert Stichting de Stadshoeve geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Stichting de Stadshoeve gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt afgegeven. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Stichting de Stadshoeve of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Stichting de Stadshoeve naar de aard van het contact noodzakelijk is. U kunt te allen tijde de website van Stichting de Stadshoeve bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Stichting de Stadshoeve te delen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Stichting de Stadshoeve kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Stichting de Stadshoeve raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.