Werk(el) in uitvoering

Foto 2

In 1982 bouwen mijn ouders een grupstal op ’t Werkel (het huidige Park de Stadshoeve) en niet veel later verrijst er een moderne mestsilo. Boeren is vooruitzien, en een agrariër die niet met zijn tijd meegaat, houdt het niet lang vol.

Dat weet ook Berend Wolters, als hij in 1819 ’t Werkel van de adellijke familie Bentinck koopt. Hij breekt de gebouwen af, hoogt het terrein een halve meter op, en bouwt op precies dezelfde plaats een compleet nieuwe boerderij van gelijke grootte en van hetzelfde type (hallenhuis). Voor deze ‘nieuwbouw’ hergebruikt hij het houtskelet van de oude boerderij en materiaal dat afkomstig is van de sloop van havezate Werkeren. Door het huwelijk van zijn dochter Wilhelmina met Hendrik Reuvekamp komt ’t Werkel in 1847 in het bezit van mijn familie.

 

Foto 2

De eerste steen van het voorhuis van t Werkel, gelegd door Hendrik Reuvekamp en Wilhelmina Wolters in 1860

Hendrik is een boer met visie, en van zijn -bewaard gebleven- administratie word ik haast duizelig. Hij loopt vele veilingen af en koopt dikwijls vee en grond. Hij bemoeit zich met de aanleg van het Kamperlijntje (1864), en ‘verzamelt’ effecten, obligaties en aandelen in ondernemingen en instellingen overal ter wereld.

Met Hendrik aan het roer barst ’t Werkel al gauw uit zijn voegen en ook hij besluit tot een grootscheepse verbouwing. Daarbij wordt de houten boerderij geheel van steen, wordt het achterhuis verlengd en het woonhuis verbreed. Wilhelmina stort zich op het interieur. Ze versiert de keuken en woonkamer onder andere met kostbare tegeltableaus die elk naar een Bijbelse gebeurtenis verwijzen.

Foto 3                     

Een van de negen Bijbelse tegelplateaus.                                                                     

foto 4

Enkele van de overige tegelversieringen als wandbekleding

Het resultaat is zo prachtig, duurzaam en functioneel dat er in de 140 jaar daarna nooit meer iets aan het woonhuis is veranderd. De enige verbouwingen nadien waren bedrijfsmatig. Zoals ook het huidige Park de Stadshoeve nog een werk(el) in uitvoering is. 

Foto 5

Een reconstructie van de ligging van havezate Werkeren in 1750 (binnen de gracht) en boerderij ‘t Werkel in 1993 (de witte vlakken met blauwe rand), weergegeven op de kaart van de huidige situatie van Park de Stadshoeve.

Het hele verhaal over de verbouwing van ’t Werkel rond 1860 kun je lezen op

https://www.lianreuvekamp.nl/2021/03/26/hendrik-reuvekamp-1822-1885-1/

en https://www.lianreuvekamp.nl/2021/03/30/hendrik-reuvekamp-1822-1885-2/

(Wordt vervolgd)

Bronnen:

– Braakman-Reuvekamp, M. (1988). Genealogie Reuvekamp. Zwolle: Uitgave in eigen beheer

– Stichting Promotie Archeologie (2005). Havezate Werkeren. De Heren van Werkeren en hun kasteel. Zwolle: Stichting Promotie Archeologie