5000&Co: Jongeren participatie in de wijk

Travers Welzijn is in samenwerking met Sportservice Zwolle gestart met het project 5000&Co. Een project waarbij verenigingen en instellingen in Stadshagen van elkaar leren hoe je jongeren laat participeren.

De volgende verenigingen en instellingen doen mee: CSV’28, De Fontein (kerk), de afdeling wijkzaken van de gemeente Zwolle, de Hopmankippers groep, jongerencentrum Level Z, NieuwzKidz, de Stadkamer, wijkstichting Stadshagen Totaal, Park de Stadshoeve, Sonrise, TC ’91, projectgroep winkelcentrum en CKV Sparta.

Aanleiding

Er wonen nu 3500 jongeren tussen 10 en 23 jaar in Stadshagen. De komende jaren stijgt dit aantal tot zeker 5000 jongeren. Travers Welzijn en Sportservice Zwolle starten samen een project om het enthousiasme en de creativiteit van de jongeren in te zetten om de wijk leuker en beter te maken.

Doel

We willen jongeren de kans geven om op meerdere plekken in Stadshagen hun talenten in te zetten en er samen met anderen een mooie wijk van te maken. Dat willen we doen door jong en oud op een gelijkwaardige manier samen te laten werken. Vandaar de werktitel van dit project; 5000&Co.

Wat is nieuw?

Kunnen jongeren hun talenten op dit moment dan niet inzetten in de wijk? Nauwelijks. Er is natuurlijk wel een aantal vrijetijdsmogelijkheden voor jongeren, maar hierbij maken jongeren vooral gebruik van een aanbod dat door volwassenen wordt bepaald. Er zijn weinig plekken in Stadshagen waar echt aandacht is voor de individuele kwaliteiten en de mening van jongeren.

Is dat belangrijk?

Ja, talentontwikkeling is belangrijk. Jongeren moeten steeds meer kunnen, op steeds jongere leeftijd. Kennis is overal beschikbaar (Google), maar sociale vaardigheden leren jongeren niet alleen op school. Die leren ze vooral van elkaar. Dat ‘van elkaar leren’ is in Stadshagen nu niet het geval. Jongeren gaan ‘over de brug’ naar school, komen thuis, gaan naar een vereniging en komen weer thuis. Jongeren komen hierdoor in contact met een beperkt groepje leeftijdsgenoten uit hun wijk. Het is juist belangrijk dat jongeren een breed sociaal netwerk hebben, waarbinnen zij hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen en van elkaar kunnen leren.

Is dat de enige reden?

Nee, er zijn nog veel meer redenen om jongeren een plek te geven in hun wijk. Om te beginnen hebben jongeren volgens het Europese grondrecht en de Verenigde Naties het recht om zich te ontwikkelen, om gehoord te worden en om mee te praten over dingen die hen aangaan. Iets dichter bij huis, kan de invloed van jongeren op een vereniging, uitval van jeugdleden voorkomen. Buurtbetrokkenheid kan overlast verminderen. Actieve jongeren kunnen verenigingen fris en vernieuwend houden. Aandacht voor jongeren kan verborgen problemen aan het licht brengen. En we leren jongeren alvast hoe het is om in de participatiesamenleving iemand anders te helpen. En zo kunt u waarschijnlijk zelf nog wel een aantal goede redenen benoemen.

Aan de slag dus?

Nou, eigenlijk wel ja. We willen graag samen met u bepalen welke wijk Stadshagen kan zijn voor haar jongeren, hoe we er voor zorgen dat meer jongeren gaan participeren, hoe we talenten in kaart brengen, hoe we er voor zorgen dat jongeren elkaar weten te vinden en verenigingen van elkaar kunnen leren.

Hoe kan ik meedoen?

Net als we bij jongeren willen doen, bieden we u een participatiemogelijkheid op maat. Dat betekent dat u zelf bepaalt wat u doet, wanneer u dat doet en hoe u dat doet. We vragen minimaal een paar uur van uw tijd, die u met gemak weer terugverdient door de inzet van actieve en betrokken jongeren.