“De Huiskamer” van De Stadshoeve

Stichting “De Stadshoeve” heeft overeenstemming bereikt met de uitbater Gerben Eshuis. Gerben start op 1 juli 2017, in de Stadshoeve, met het inrichten van “De Huiskamer”. Alles wordt in het werk gesteld om ruim voor de officiële opening van Park de Stadshoeve, in week 38, de horeca gelegenheid open te stellen voor het publiek. Over de voortgang informeren wij u graag via de website www.parkdestadshoeve.nl en social media.

Het bestuur heeft na ruim twee en een half jaar haar stip aan de horizon gerealiseerd. En daarmee een lang gekoesterde wijkwens in vervulling laten gaan. De wijk is nu verrijkt met een Park, als centraal verbindingspunt. Met als functies ontmoeten en educatie, waarvan de pijlers zijn dieren, tuinen en avontuurlijk spelen.

Wil je op de hoogte blijven kijk dan op www.parkdestadshoeve.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief.

+++ EINDE PERSBERICHT +++

Noot voor redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M.J. Hendriksen, voorzitter Stichting de Stadshoeve.

Telefoon: 06-­‐53224620 of e-mail: destadshoeve@xs4all.nl