Bouw van speelruimte de Wilgenburcht van start

Wethouder René de Heer en ambassadeur Avontuurlijk Spelen Stein den Hartog geven woensdag 6 april om 10:00 uur het startsein voor de bouw van de eerste fase van het totale project Avontuurlijk Spelen. Avontuurlijk Spelen is één van de onderdelen van het te ontwikkelen en te bouwen Park De Stadshoeve in Stadshagen. Uniek aan deze fase is dat leerlingen van basisscholen uit de wijk kunnen bijdragen aan de bouw ervan.

Het stervormige fundament, gesitueerd op het Eiland Werkeren wordt omgetoverd tot een kunstzinnig speeltuig. Met behulp van levende wilgen zullen van de zes ‘armen’ van het fundament tunnels worden gemaakt. Het midden van het bouwwerk wordt een uitkijktoren.

Scholen uit de wijk adopteren een tunnel en worden daarmee verantwoordelijk voor de bouw en het onderhoud van deze tunnel. Dit houdt in dat leerlingen, onder begeleiding, wordt geleerd om de wilgen te planten en te vlechten. In de eerste twee weken van april zijn de plantsessies gepland. Per deelnemende school zal ongeveer één dag worden besteed aan het planten en het leren vlechten. Het project wordt uitgevoerd onder begeleiding van The Greenman Project uit Dalfsen. De Schatkamer is de eerste school die op 6 april hun tunnel mag gaan bouwen. Daarna volgen De Zevensprong, De Wendakker, De Vlieger en Het Festival.

Daarnaast verrijst op het terrein de Stadshoeve een nieuw, multifunctioneel gebouw dat onderdak zal bieden aan een horeca-­‐gedeelte, een educatieruimte en stallen voor de dieren van de boerderij. Het streven is om dit in het najaar van 2016 te hebben gerealiseerd.

+++ EINDE PERSBERICHT +++

Noot voor redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M.J. Hendriksen, voorzitter Stichting de Stadshoeve.

Telefoon: 06-­‐53224620 of e-mail: destadshoeve@xs4all.nl