Groen licht voor Park de Stadshoeve

Na jaren van overleggen, onderzoeken en plannen maken, kunnen we eindelijk zeggen: we gaan bouwen! Park de Stadshoeve komt definitief in de wijk Stadshagen. De afgelopen achttien maanden zijn de stichting en gemeente in nauw overleg bezig geweest invulling te geven aan het wijkinitiatief Park de Stadshoeve. Een intensief en veel omvattend project.
Vandaag kan definitief de aannemersovereenkomst getekend worden met aannemer Hemeltjen uit Wijhe.

De plannen voor Park de Stadshoeve liggen klaar. De Stadshoeve wordt dé ontmoetingsplek in het groene hart van Stadshagen waar bewoners, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten.
Het idee voor een stadshoeve in de wijk stamt al uit 1999 waarbij het in eerste instantie alleen om een dierenweide ging. In 2013 bleek dat de bewoners behoefte hadden aan een ontmoetingsplek in de wijk. De Stadshoeve werd een burgerparticipatieproject waarbij wijkbewoners zelf met plannen kwamen voor een nieuw te bouwen wijkboerderij. Uiteindelijk werd een stichting opgericht en ontstond Park de Stadshoeve.

Het gebouw De Stadshoeve is het centrale punt in het park met als functie ontmoeten en educatie met als pijlers dieren, tuinen en avontuurlijk spelen. De stallen voor de dieren, educatiemogelijkheden, ontmoetingsruimten en een theehuis worden onder één dak gerealiseerd. Het omliggende park wordt ingericht voor het Avontuurlijk Spelen en drie belevenistuinen waaronder een educatietuin om workshops te geven. Tevens worden er verschillende dieren ondergebracht, die goed toegankelijk zijn en ook wat op kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld wol en eieren.

In april is er al gestart met de bouw van de Wilgenburcht, de eerste fase van Avontuurlijk Spelen. Fase 2 is de speelplaats voor nul tot vier jaar. Een plek van ruim 200 m2 met als insteek terug naar de natuur. Een speelkasteel met een klimrek en gangenstelsel en een waterspeelplaats zijn de volgende fases.

De bouw start half oktober en als alles volgens plan verloopt dan gaan de deuren van de Stadshoeve medio maart 2017 open. Wil je op de hoogte blijven kijk dan op www.parkdestadshoeve.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief.

+++ EINDE PERSBERICHT +++

Noot voor redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M.J. Hendriksen, voorzitter Stichting de Stadshoeve.

Telefoon: 06-­‐53224620 of e-mail: destadshoeve@xs4all.nl